Enkät GOR

Observera att det är boxen FÖRE det svar du önskar ge som ska markeras, och att det ibland är möjligt att klicka i flera val. Inget av fälten är obligatoriska.

Jag har seglat GOR:
Jag tycker banan ska mäta:
Jag tycker det är bra att förlägga starten till:
Det är viktigt att det finns möjlighet att segla på SRS-tal för shorthanded:
Jag skulle gärna se att omräknad tid redovisas ett par gånger under pågående race:
Sail Clinic på torsdagskvällen...
Gemensam lunch i koppling till skepparmötet tycker jag är:
Möjligheten att få mat och äta gemensamt före prisutdelningen...