Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 23 april 2019


Årsmötet  den 23 april 2019 kl 18:30 på Bangatan 58

kom och lysna på Gunila och hennes seglingar

Dagorning 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets -/ räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets -/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a. föreningens ordförande för en tid av ett år;

b. övriga ledamöter som ersätter avgående ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c. suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d. en revisor jämte en suppleant (ersättare)för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e. ledamöter (minst en) i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

13. Mötets avslutande

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk

eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Uppdaterad: 29 MAR 2019 13:20 Skribent: Ina Olsvik
E-post: Adressen Gömd

GOR logga
INSTÄLLT9-10 juli 
2022

 

 

Postadress:
Göteborgs QSS - Segling
Carin Sjölander, Stapelbädden 9
41757 Göteborg

Kontakt:
Tel: +460708209095
E-post: This is a mailto link

Se all info