Hoppa till sidans innehåll

Välkomna till årsmöte för GQSS


...och därefter en inspirerande kväll på tema - köpa och äga din egen båt.

 

Vi ses onsdagen den 11 april på Bangatan 58, kl 18.00. (På ingången står det nr 58-60) Undrar du över något så ring Camilla Järpner på tel 0735-987874.

GQSS står för fikat så meddela ditt deltagande till This is a mailto link

Vi inleder med årsmötesförhandling enligt agenda. ( Återfinns längst ner på sidan)

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet för medlemmar via inlogg på föreningens hemsida alternativt kommer vi att maila ut dokumenten till er. 

När själva det formella årsmötet är avslutat kommer Carin Sjölander att hålla ett föredrag om vad det innebär att köpa och äga båt. Vad är bra att tänka på vid själva köpet, kostnader för förvaltning etc.

Sen är det fritt fram för alla medlemmars egna berättelser ur verkligheten, bra erfarenheter och mindre lyckade köp och lösningar. Och kanske finns det de som vill ta tillfället i akt att bolla planer på en egen båt i framtiden, alternativt ge luft åt önskemål om att bli en del av ett gäng som gemensamt rattar ett flytetyg.

Bästa seglarhälsningar,

 Styrelsen

Dagordning Årsmöte i GQSS 2018

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets -/ räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets -/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) övriga ledamöter som ersätter avgående ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisor jämte en suppleant (ersättare)för en tid av ett år. I detta val får

inte styrelsens ledamöter delta;

e) ledamöter (minst en) i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till

ordförande; samt

13. Mötets avslutande

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Uppdaterad: 26 MAR 2018 16:47 Skribent: Helena Carlgren
E-post: Adressen Gömd

GOR logga
INSTÄLLT9-10 juli 
2022

 

 

Postadress:
Göteborgs QSS - Segling
Carin Sjölander, Stapelbädden 9
41757 Göteborg

Kontakt:
Tel: +460708209095
E-post: This is a mailto link

Se all info