Anmälan till GOR 2019

Här fyller du i de uppgifter vi behöver för havskappseglingen. Observera att du klickar i boxen FÖRE det svar du vill välja, där detta är är aktuellt.

Shorthand